ACTE

Întocmirea actelor / Traduceri juridice 

Close-up picture of hands writing in the business dairy.

Acte

Ai nevoie de pregatirea unor documente?
Noi te putem ajuta!

Noi pregătim orice tip de documente juridice: contracte civile, declarații, reclamații, petiții, cereri de chemare în judecată sau referințe. Ca regulă, redactarea unui document juridic necesită cunoștințe speciale, dar nu numai teoretice ci și practice, bazate pe experiență. Situațiile specifice necesită o analiză specială, după care concluziile trebuie materializate în argumente și propuneri calificate. Acestea trebuie înșirate într-un rând logic, clar și deslușit. Numai așa poate fi obținut rezultatul dorit, fie cazul unei petiții adresată instituției publice, unui ordin intern pe întreprindere sau argumentare prezentată instanței de judecată.

Formă și conținut. Condiții obligatorii pentru un rezultat așteptat.

Compania LegalConsult.md execută traduceri specializate la orice acte cu caracter juridic. Traducerile profesioniste, executate de un jurist Vă pot ajuta la înțelegerea corectă și exactă al textului.