Termeni și Condiții

Contract Prestări Servicii 

Contractele de mai jos sunt dintre Dumneavoastră în calitate de Beneficiar și Compania „L&BA Consultant”, deținătorul mărcii LegalConsult.md și reglementează utilizarea de către Beneficiar a site-lui Legalconsult.md. Acceptarea acestor termeni se face prin accesarea, solicitarea și achitarea serviciilor prestate de către LegalConsult.md. În cazul în care nu doriți să acceptați acești termeni și condiții, nu accesați, nu solicitați și nu achitați serviciile LegalConsult.md. Prezentul contract se aplică fără legalizare suplimentară, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.


LegalConsult.md se obligă să presteze Beneficiarului servicii juridice și consultanță în conformitate cu comanda înregistrată și acceptată prin înaintarea ofertei, iar Beneficiarul se obligă să plătească retribuția convenită.
Oferta va conține termenul de executare și suma retribuției.
Oferta poate fi acceptată prin depunerea banilor pe contul LegalConsult.md în termen de cel mult 15 zile.