Cum adresez  Întrebarea?

 

Puțin mai jos selectați opțiunea scrisorii electronice.  Puteți lua legătura cu reprezentanții Companiei noastre, facând  click pe scrisoarea respectivă, venind în oficiu sau la numărul de telefon afișat.
 

Mobilitatea este avantajul absolut al companiei LegalConsult.md. 
 

Aici și Acum!

Telefonează: 79 09 26 21


Vadim ENICOV

Consilier juridic


Director LegalConsult.md. Posedă o experiență de peste 20 ani în domeniul juridic. A activat în organele procuraturii și autoritățile supreme ale statului. Colaborează în calitate de expert cu organizații naționale și internaționale. Din anul 2012 a fondat și conduce Compania de Consultanță LegalConsult.md. 

 

 

Consultații, Studii analitice, Rapoarte, Contracte, Cereri, Demersuri, Pretenții, Consultații on-line, Acte juridice, Traduceri specializate.

 

 

Echipa noastră

 

 

 

O echipă unită de profesioniști o să asigure apărarea intereselor Dumneavoastră în oricare situație juridică. Echipa noastră întrunește juriști, consilierii juridici, avocați, business consultanți și economiști, astfel încât să asigure necesitățile clienților în domeniul gestionarii afacerilor, dreptului civil și altor relații patrimoniale.

Înființarea Întreprinderilor

Întreprinderea constituie un agent economic cu firmă (titulatură) proprie înființată de antreprenor în modul stabilit de legislație. Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat este întreprinderea. Un jurist bun pentru îndrumare.

Relații patrimoniale

Toate bunurile persoanei fizice sau juridice fac parte componentă a patrimoniului ei. Proprietarul are drept de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunului. Dreptul de proprietate este perpetuu. Avocat în proces.

Încasarea datoriilor

În cazul în care nu execută obligația, debitorul este ținut să-l despăgubească pe creditor pentru prejudiciul cauzat astfel dacă nu dovedește că neexecutarea obligației nu-i este imputabilă. Consultare de la cei mai buni juriști și avocați.

Organe de control

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, print-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa, în calitate de justițiabil, instanței de contencios administrativ competente pentru a obține anularea actului, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Adresează Întrebarea!

169

Dreptul Afacerilor

273

Dreptul Familiei

154

Dreptul Civil

78

Dreptul Penal