Cum adresezi  Întrebarea?

 

Puțin mai jos selectează opțiunea scrisorii electronice.  Poți lua legătura cu reprezentanții Companiei noastre, facând  click pe scrisoarea respectivă, venind în oficiu sau prin sunet la numărul de telefon afișat.
 

Mobilitatea este avantajul companiei LegalConsult.md. 
 

Aici și Acum!

Telefonează: 79 09 26 21

Echipa noastră

 

 

 

O echipă integră de profesioniști o să asigure apărarea intereselor Dumneavoastră în orice situație juridică. Echipa noastră întrunește juriști, consilierii juridici, avocați, consultanți în afaceri și economiști, astfel încât să asigure necesitățile clienților în domeniul gestionarii afacerilor, dreptului civil și altor relații patrimoniale.


Vadim ENICOV,

fondator


Fondatorul LegalConsult.md a făcut studii în drept și științe economice. Are experiență de peste 20 de ani în domeniul juridic.

 

 

Consultații, Studii analitice, Rapoarte, Planuri de afaceri, Contracte, Cereri, Demersuri, Pretenții, Consultații on-line, Acte juridice, Traduceri specializate.

 

 

Fondatorul Companiei de consultanță LegalConsult.md Vadim ENICOV a început cariera în Procuratura municipiului Chișinău, unde a fost numit în funcția de procuror superior specializat în cazuri anticorupție. Ulterior, a exercitat funcția de consultant principal în Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova, unde a fost responsabil de elaborarea politicilor publice in domeniul combaterea corupției și securitatea economică. În aceiași perioadă, prin decrete prezidențiale a fost desemnat secretar al autorității de control al declarațiilor de venituri ale funcționarilor publici.

Din anul 2012 și până în prezent activează în organizații neguvernamentale naționale și internaționale, fiind expert în domeniile securității și integrității. A executat cercetări și studii semnificative în sectorul de securitate și anticorupție. A realizat proiecte importante cu Institutul de Politici Publice din Moldova (IPP), Centrul din Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate (DCAF) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). În anul 2016 a fost numit de către Parlamentul Republicii Moldova în funcția de membru ne-executiv al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei, care este organul responsabil de organizarea unui sistem eficient de supraveghere publică independentă a activității băncii centrale din Moldova. 

Activitatea Companiei de consultanță LegalConsult.md, este organizată de fondator prin implementarea celor mai rezultative metode de desfășurare a lucrului și promovarea principiilor transparente de activitate. Domnul Vadim Enicov este convins că cultura juridică, dezvoltată prin consiliere profesionistă, poate spori evoluția spre o societate deschisă, liberă și responsabilă.

Activitatea Întreprinderilor

Întreprinderea constituie un agent economic cu firmă (titulatură) proprie înființată de antreprenor în modul stabilit de legislație. Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat este întreprinderea. Un jurist bun pentru îndrumare.

Relații patrimoniale

Toate bunurile persoanei fizice sau juridice fac parte componentă a patrimoniului ei. Proprietarul are drept de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunului. Dreptul de proprietate este perpetuu. Avocat în proces.

Încasarea creanțelor

În cazul în care nu execută obligația, debitorul este ținut să-l despăgubească pe creditor pentru prejudiciul cauzat astfel dacă nu dovedește că neexecutarea obligației nu-i este imputabilă. Consultare de la cei mai buni juriști și avocați.

Organe de control

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, print-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa, în calitate de justițiabil, instanței de contencios administrativ competente pentru a obține anularea actului, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Adresează Întrebarea!

169

Dreptul Afacerilor

273

Dreptul Muncii

154

Dreptul Civil

78

Dreptul Bancar